Inferis

El ressorgiment de l'inframón

Els diables de Torrelles de Foix són i seràn sempre de poble, un poble que està envoltat de vinyes i de camps color terracota. D’aquí les dues imàtges que apareixen, les quals la seva funció en aquest són fusionar el color de les flames amb el color del terra de les vinyes, i aplicar-ho així en el vestuari dels diables.

S’ha volgut incorporar el color negre com a color predominant en el vestuari, per què si no fos gràcies a la foscor d’aquest color, les flames i les guspires no tindrien la magia que tenen.

A continuació es pot observar com s'ha aplicat aquest estil al vestuari dels diferents personatges del ball.

moodboard projecte

Moodboard

LLUCIFER

Aquest personatge es vol caracteritzar amb un gran crani de cabra amb unes grans banyes recaragolades, ja que es vol donar èmfasi que és el personatge que ocupa el lloc més alt en la jer- arquia, es vol que al primer cop d’ull ja se sàpiga de qui es tracta.

Vesteix una cassaca i uns pantalons que complementen uns cascavells grans cosits a l’alçada dels turmells. Ha de representar la màxima autoritat per tant tot el que dugui al damunt ha de ser un espectacle.

El fet que els personatges duguin cascavells és per recuperar l’estètica dels primers diables que van sorgir a l’edat mitjana.

Esboços

esboç llucifer
esboç llucifer
esboç llucifer
esboç llucifer

Resultats

tratge antic llucifer

Antic tratge

tratge nou llucifer

Nou tratge (anvers)

_MG_4379.jpg

Nou tratge (revers)

DIABLESSA

A la Diablessa se li ha de donar molta importància també, ja que és la parella de l’autoritat més gran de la colla, per això té un gran barret d’ales amples amb unes banyes recaragolades però no tan grans com les de Llucifer.

A les seves espatlles porta una capa llarga fins als bessons decorada amb motius pintats a mà que recordin a l’infern.

Aquest personatge no porta pantalons sinó que ha de vestir una faldilla amb mirinyac. També porta cosits uns picarols als baixos de la mateixa manera que els del Llucifer.

La Diablessa també ha de destacar però no tant com el seu company Llucifer.

Esboços

esboç diablessa
esboç diablessa
esboç diablessa
esboç diablessa

Resultats

Tratge diablesa antic

Antic tratge

tratge diablessa nou

Nou tratge (anvers)

tratge diablessa nou

Nou tratge (revers)

DIABLE

La majoria de components d’una colla de diables és el mateix diable, alhora són els personatges que més activitat tenen en les sortides, ja que són els que no deixen de cremar en cap moment, per tant s’ha de tindre en compte que ha de dur una vestimenta adequada pel que fa a la seva activitat.

Per això vesteixen amb un conjunt de casaca i pantaló amb uns cascavells cosits als camals, d’un format no tan gran com els que porta Llucifer, ja que, el que ha de fer més fresa són Llucifer i Diablessa.

No porta capa cosa que canvia respecte al vestuari antic del ball, el motiu és per comoditat. A diferència dels demes personatges portarà caputxa amb dues banyes de teixit cosides.

Esboços

esboç diable
esboç diable
esboç diable
esboç diable

Resultats

tratge diable antic

Antic tratge

tratge diable nou

Nou tratge (anvers)

tratge diable nou

Nou tratge (revers)

TABALER

La colla antiga de Torrelles de Foix, no havia tingut mai un timbaler que anés vestit de forma especial, sinó que duia la samarreta de la colla i les espardenyes de set vetes, que aquestes sí que les calcen tots els participants.

Per tant, tot i que sí que existeixi aquest personatge a diferència de l’Arcàngel, se li ha dissenyat un vestit des de zero. Aquest és l’encarregat de donar-li una melodia a les cercaviles, als correfocs... S’ha de tindre en compte que aquests van caminant a la vegada que van tocant els timbals, per tant no han d’anar molt carregats, han d’anar lleugers i el més còmode possibles.

És per això que vesteixen una granota amb goma a la cintura i sense mànigues.

Esboços

esboç diable
esboç diable
esboç diable
esboç diable

Resultats

tratge tabaler nou

Nou tratge (anvers)

tratge tabaler nou

Nou tratge (revers)

ARCÀNGEL

Aquest personatge no estava present abans del redisseny del ball de diables de Torrelles, per tant es va partir de zero. Les inspiracions per a la realització d'aquest tratge provenen de diverses pintures d'ell en esglésies i retaules.

 

L'Arcàngel Sant Miquel, vesteix amb dues peces que faran que se’l reconegui de seguida. Porta amb una cuirassa on hi apareixern uns motius inspirats amb el cel i l’univers, pintats a mà, amb una corona a joc.

Hi ha un element molt distintiu d’aquest, que són unes ales d’un gran format, les quals s'obren i es tanquen. Les ales són de gran format, ja que encara que Llucifer i Diablessa siguin les majors autoritats, sense l’àngel no hi hauria la lluita del bé contra el mal, per tant no existiria el ball parlat tal com el coneixem.

Esboços

esboç arcàngel
esboç arcàngel
esboç arcàngel
esboç arcàngel

Resultats

tratge arcàngel

Nou tratge (anvers)

tratge arcàngel

Nou tratge (revers)

LOGOTIP

La idea de canvi de logotip apareix quan el ball vol fer una distinció de les altres colles i per tant ha de buscar els trets característics. Els antics tratges eren vermells i això era un problema ja que moltes més colles de Catalunya vesteixen de color vermell i amb motius de flames pintats. A causa d’això es va haer de buscar un altre motiu de distinció, el qual, són les forques amb el de tall dels cranis de cabra, simulant així la figura de Llucifer.

En quant es va fer la primera forca amb crani de cabra, la qual pertanyia i pertany al actual Llucifer, la colla se n’adonar que la gent començava a conèixer el ball. Va ser en aquell moment quan es va decidir fer-ne més. Seguidament de la del Llucifer, se’n va fer un altre pel mateix personatge que fos una mica més lleugera i no tant pesada, tot seguit es va crear la de la diablessa, també amb un crani de cabra però de dimensions més petita. Això també va avocar a fer-ne una pels diables petits de la colla, que no tenia forca grossa per fer les enceses a plaça.

Arran d’això el ball va canviar el seu logotip anterior pel que tenen actualment, ja que el crani de cabra que els caracteritza es va fer en consonància a la colla.

Esboços

esboç nou logo inferis

Resultats

antic logo

Logotip anterior

nou logo inferis

Nou logotip